Orthodontie

  • Overbeet: wanneer de voortanden in de bovenkaak te ver voor de ondertanden uitsteken
  • Onderbeet (“centenbakje”): wanneer de ondertanden te ver naar voren of de boventanden te ver naar achteren staan
  • Kruisbeet: wanneer de boventanden bij normaal bijten niet een klein stukje vóór de ondertanden staan
  • Open beet: wanneer er ruimte overblijft tussen de bijtvlakken van de voor- en zijtanden terwijl de kiezen op elkaar staan
  • Verschoven middenlijn: wanneer het midden van de boventanden niet recht boven het midden van de ondertanden staat
  • Open ruimte: wanneer er open ruimtes zijn als gevolg van ontbrekende tanden en kiezen of wanneer de tanden te ver uit elkaar staan
  • Ruimtegebrek: wanneer er meer tanden zijn dan de kaakboog kan herbergen

Wanneer u interesse heeft kunt u altijd vrijblijvend informatie bij ons opvragen.