Hoe weet ik of ik behandeling nodig heb?

Bij elke vorm van trauma in de mond moet u onmiddellijk contact opnemen met uw tandarts in Hoofddorp bij Tandartspraktijk Floriande om te bepalen of een behandeling noodzakelijk is. We zullen het betreffende gebied onderzoeken en eventueel röntgenfoto’s maken.

Als u pijn hebt vanwege een gebroken of gebarsten tand of kies, kunt u een normale pijnstiller proberen. Als er een deel van een tand is afgebroken, neemt u voor zover mogelijk dit deel mee bij ons.

Als een tand of kies door een ongeval geheel uit de mond wordt gestoten, moet u de tand of kies zo snel mogelijk meenemen naar ons. Vaak is het mogelijk de tand of kies terug te plaatsen in de mond.

Hoe behandelt de tandarts een … ?

Afgebroken splinter: als u geen pijn hebt en er maar een kleine splinter is afgebroken, kunt u zelf bepalen of, hoe en wanneer de tand of kies moet worden gerepareerd. Afhankelijk van de grootte van de splinter kan de tand worden geëgaliseerd of cosmetisch gecorrigeerd. Andere mogelijkheden zijn facings, kronen en vullingen. Vraag ons om een toelichting op deze mogelijkheden. Als er een splinter afbreekt van een vulling of kunsttand, moet deze worden vervangen.

Gebarsten of gebroken tand of kies: deze moeten zo snel mogelijk worden gerepareerd om verdere schade te voorkomen. Soms is een wortelkanaalbehandeling of extractie noodzakelijk. Als het glazuur en het tandbeen gebarsten zijn, is een kroon vaak de beste oplossing. Barstjes zijn niet altijd zichtbaar, zelfs niet op röntgenfoto’s. Mogelijke symptomen zijn pijn tijdens het kauwen en gevoeligheid voor koude en hete etenswaren en vloeistoffen, en zelfs voor hete of koude lucht. Deze symptomen worden in de loop van de tijd vaak erger.

Uitgeslagen tand: voor het succesvol terugplaatsen van de tand is het essentieel dat deze zo snel mogelijk in de tandholte wordt teruggeplaatst. Elke minuut sterven er meer cellen in de tandwortel af. Spoel de tand zo mogelijk af (uitsluitend met water), plaats de tand ter plekke terug in zijn holte en kom onmiddellijk naar ons. De tand mag niet bij de wortel maar alleen bij de kroon worden vastgepakt en mag niet de kans krijgen uit te drogen. De beste kans op succes bestaat bij terugplaatsen binnen een half uur, maar ook na twee uur is er nog een goede kans dat de tand behouden blijft. Soms is het noodzakelijk een of twee weken nadat de tand is gestabiliseerd, een wortelkanaalbehandeling uit te voeren.

Tanden die permanent verloren zijn gegaan, door een ongeval of doordat ze door de ons zijn getrokken, moeten worden vervangen. Hierdoor voorkomt u problemen met kauwen en spreken, verschuiving van de overgebleven tanden en kiezen, verzwakking van het kaakbeen en kaakproblemen (TMJ) doordat u vooral aan één kant kauwt. Verloren gegane tanden kunnen worden vervangen door bruggen, prothesen of implantaten.

Kaakbreuk: als u vermoedt dat uzelf of iemand anders een gebroken kaak heeft, moet de kaak zo min mogelijk worden bewogen. Probeer de kaak te stabiliseren door bijvoorbeeld een zakdoek, stropdas of handdoek om de kaak en over het hoofd te binden. Indien beschikbaar kunnen koude kompressen worden gebruikt om de zwelling tegen te gaan. Ga onmiddellijk naar de eerste hulp of raadpleeg een tandarts.