Uit welke onderdelen bestaat een tand?

 • Kroon: het bovenste deel van de tand. Normaal gesproken is dit het enige zichtbare gedeelte van de tand. De vorm van de kroon bepaalt de functie van de tand. Snijtanden zijn scherp en beitelvormig om voedsel mee af te bijten. Kiezen hebben een breed en knobbelig oppervlak om voedsel te vermalen.
 • Tandvleesgrens: de grens tussen het tandvlees en de tanden. Als u niet goed poetst en flost, kan er langs de tandvleesgrens plak en tandsteen worden afgezet. Dit kann leiden tot gingivitis en andere tandvleesaandoeningen.
 • Wortel: het deel van de tand of kies dat in het bot ligt ingebed. De wortel maakt ongeveer twee derde van de tand uit en houdt de tand op zijn plaats.
 • Glazuur: de buitenste laag van de tand. Glazuur is het hardste, meest gemineraliseerde weefsel in het lichaam. Onder invloed van zuren die door bacteriën in de mond gevormd worden kan het glazuur oplossen, waarna gaatjes kunnen ontstaan.
 • Tandbeen: de laag onder het glazuur. Als het tandbederf door het glazuur is heengedrongen, wordt vervolgens het tandbeen aangetast. Het tandbeen bevat miljoenen minuscule buisjes die rechtstreeks naar de pulpa leiden.
 • Pulpa: het zachte weefsel dat zich binnen in alle tanden en kiezen bevindt. De pulpa (ook wel tandmerg genoemd) bevat zenuwen en bloedvaatjes. Als het tandbederf tot de pulpa is doorgedrongen, ontstaat meestal pijn.

En hoe zit het met het tandvlees?

De tanden en kiezen worden door drie belangrijke structuren op hun plaats gehouden: het tandvlees, de tandkas en het wortelvlies.

 • Tandvlees: het roze weefsel dat de tanden en het kaakbot omgeeft en een beschermende laag rond de tandhals vormt. Als het tandvlees (de gingiva) ontstoken raakt, spreken we van gingivitis. Als de ontsteking zich uitbreidt tot het kaakbot, heet de aandoening parodontitis.
 • Tandkas: het gedeelte van het kaakbot waarin de tand of kies is vastgezet. Bij parodontitis kan dit bot door de ontsteking worden aangetast.
 • Wortelvlies: het verbindingsweefsel tussen de wortel van een tand of kies en het tandbot. Tanden en kiezen zijn verankerd in het wortelvlies.

Welke soorten tanden en kiezen bestaan er?

Elke tand of kies heeft een eigen functie. In het schema zijn de verschillende soorten tanden en kiezen weergegeven:

 • Snijtanden: de scherpe, beitelvormige voortanden (vier boven, vier onder) waarmee we voedsel afbijten.
 • Hoektanden: deze puntige tanden worden gebruikt om het voedsel uiteen te scheuren.
 • Kleine of valse kiezen (premolaren): het kauwvlak van deze kiezen is voorzien van twee puntige knobbels. De kleine kiezen worden gebruikt voor het uiteenscheuren en fijnmaken van voedsel.
 • Echte kiezen (molaren): deze kiezen bevatten meerdere knobbels en worden gebruikt om voedsel te vermalen.

Beste patiënt,

 

Net als alle andere tandartspraktijken in Nederland, werd ook binnen onze praktijk vanaf dinsdag 16 maart jl. alleen nog acute mondzorg verleend.
Gedurende deze weken hebben we zeker niet stilgezeten. Wij hebben deze tijd benut om binnen onze praktijken verdere aanpassingen en maatregelen door te voeren, zodat we u met een gerust hart kunnen blijven behandelen. Vanaf donderdag 23 april 2020 zullen wij de reguliere mondzorg weer hervatten. Wij volgen daarmee de adviezen op van de brancheorganisatie en het RIVM.

 

Hiervoor hebben wij wel uw medewerking nodig:

 • We verzoeken u vriendelijk niet eerder dan 5 minuten voor uw afspraak u te melden bij de receptioniste en in de wachtkamer plaats te nemen.
 • We vragen u om alleen naar de praktijk te komen; als het echt niet anders kan, mag er maximaal 1 begeleider mee.
 • Bij de ingang van onze praktijk staat een dispenser met handdesinfectie. We verzoeken u deze direct bij binnenkomst te gebruiken om uw handen te desinfecteren.
 • Houd in de wachtkamer voldoende afstand (1,5 meter) tot andere patiënten.
 • De tijdschriften en het speelgoed zijn uit de wachtkamer verwijderd.
 • Het toilet is afgesloten.
 • Uw behandelaar haalt u op voor de behandeling en zal u verdere instructies geven.
 • Indien het bij het maken van een vervolgafspraak druk is aan de balie, kunt u ook aangeven dat u uw vervolgafspraak per e-mail van ons wilt ontvangen.

Al deze maatregelen zijn erop gericht om de 1,5 meter afstand in de praktijk zoveel mogelijk in acht te nemen. Mocht u een afspraak hebben in de komende tijd, dan kunt u ervan uitgaan dat deze afspraak normaal door gaat. Tenzij u ouder bent dan 70 jaar; dan zullen wij contact met u opnemen en samen een besluit nemen of de afspraak doorgaat of dat het verstandiger is om deze te verzetten.
Mocht u of één gezinslid symptomen van het coronavirus hebben, zoals hoesten, niezen loopneus, keelpijn en koorts, én een acute tandheelkundige klacht: neem dan eerst contact op met de praktijk en kom niet naar de praktijk. Dit alles natuurlijk om mogelijke verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen.
Bedankt voor uw begrip en hopelijk zien wij u snel!

 

Met vriendelijke groet,

 

Tandartsenpraktijk Floriande

 

Openingstijden/bereikbaarheid:
Maandag tot donderdag 8:00-12:30/13:00-16:30
Vrijdag van 8:00-12:30/13:00-15:00

023 557 8806